Welkom

Voor wie is de cursus bedoeld?
Deze website is speciaal ontwikkeld voor Surinamers met su´cidale gedachten (gedachten over zelfmoord). Su´cide komt wereldwijd voor, ook in Suriname en in Nederland. Helaas komt het nogal vaak voor dat Surinamers su´cidale gedachten hebben. Als er niets aan deze gedachten gedaan wordt kunnen ze uitmonden in een serieuze zelfmoordpoging. Deze gevaarlijke handeling kan de dood tot gevolg hebben. In dit geval spreekt men van su´cide of zelfmoord. Op deze site kun je leren jouw su´cidale gedachten te verminderen.

Wat is het doel van de cursus?
Su´cidale gedachten hebben dezelfde functie als piekergedachten; het komt vaak voort uit een poging om problemen op te lossen. Het neemt mensen helemaal in beslag, soms vele uren per dag. De verschillende oefeningen op deze site leren je om op een goede manier de gedachten aan su´cide te verminderen. Je leert weer controle te krijgen over je gedachten, meer realistische gedachten te ontwikkelen en toekomstige problemen het hoofd te bieden.
Het is belangrijk dat je niet alleen blijft met je gedachten over zelfmoord. Praat over wat je dwars zit met de huisarts, een vertrouwenspersoon, vriend of andere mensen die je kunnen helpen aan goede professionele hulp.

Deze site is gÚÚn vervanging van professionele hulp. Mensen die door hun su´cidale gedachten ernstig worden belemmerd in het dagelijkse leven kunnen het beste naar de huisarts gaan. Die kan je behandelen of doorverwijzen naar een andere, meer geschikte behandelaar. Deze website kan je dan eventueel daarnaast gebruiken, maar bespreek dat met je behandelaar.

Zoek een luisterend oor. Praten over jouw problemen helpt!

Wat is de inhoud van de cursus?
Op deze site worden allerlei culturele themaĺs besproken die misschien herkenbaar zijn voor jou. Daarnaast vind je allerlei tips over hoe om te gaan met moeilijke emoties, en concrete oefeningen die je kunt doen om je su´cidale gedachten te verminderen.
Onderwerpen die onder anderen aan de orde komen zijn depressie, culturele problemen en pieker problemen.

Hoe ga je aan de slag?
Als je effectief met deze cursus aan de slag wil, kun je het beste elke dag ÚÚn tekst lezen. Probeer een vaste regelmaat te vinden die haalbaar is voor jou. De volgorde maakt niet uit. Door de teksten te lezen zal je vaardigheden aanleren om met moeilijke situaties om te gaan. De oefeningen kun je thuis doen, en sommige kun je ook elders doen. Na enige tijd zul je zelf ontdekken welke oefeningen het beste voor je werken. Het kan zijn dat bepaalde onderwerpen op deze site niet van toepassing zijn op je situatie. Dergelijke oefeningen mag je uiteraard overslaan. In het begin zal je misschien het gevoel hebben dat je vaker aan su´cide moet denken. Maar je zult merken dat deze gedachten op den duur zullen afnemen.  

Starten!
Links bovenin het scherm kun je op het kopje Cursus klikken. Kijk gewoon eens rond.
De cursus is opgesplitst in verschillende onderdelen. Door op de kopjes bovenin het scherm te klikken kun je een keuze maken uit de onderwerpen die op jou van toepassing zijn. Probeer iedere dag een tekst te lezen of oefening te doen.